Thursday, June 17, 2010

TAN TEK SENG v. SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PENDIDIKAN & ANOR.

p.5&6
2. Dimaklumkan iaitu dalam perbicaraan kes rayuan oleh Encik Tan Chee Meng @ Tan Tek Seng di Mahkamah Tinggi, Muar pada 1hb April 1990 didapati bahawa Mahkamah Tinggi telah memerintah rayuan pegawai tersebut diterima.


Hukuman dan sabitan yang dikenakan keatasnya oleh Mahkamah Sesyen Muar diketepikan dan digantikan beliau di lepaskan dengan bersyarat supaya berkelakuan baik selama tempoh 3 tahun dari tarikh 1 April 1990 dibawah s. 173A(2)(b) Kanun Keseksaan dengan ikatan bon berjumlah RM5,000 tanpa penjamin.
Bersama-sama ini disertakan satu salinan fotostat Perintah Mahkamah daripada Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Muar Cr. Appeal No. 52 - 2 - 88 bertarikh 3 April, 1990 untuk tatapan dan tindakan tuan selanjutnya.

No comments:

Post a Comment