Wednesday, September 14, 2011

[2010] 6 MLJ -at page 1


Ranjit Kaur a/p S Gopal Singh v Hotel Excelsior (M) Sdn. Bhd

FC-Putrajaya - Civil Appeal No.01-1-2009
Arifin Zakaria CJ Malaya ,  Mohd Ghazali and Raus Sharif    12 May 2010

Dari segi sejarah,semakan kehakiman hanya berkaitan dengan proses membuat keputusan dimana keputusan yang dipersoalkan adalah salah atas alasan ketidakwajaran prosedur.

Walau bagaimanapun , keputusan didalam kes R Ramachandran memutuskan bahawa keputusan tribunal yang lebih rendah boleh disemak atas alasan 'illegality, irrationality dan kemungkinan 'proportionality' yang membenarkan Mahkamah meneliti keputusan tersebut bukan hanya untuk proses tetapi juga untuk kandungan.

Ia membenarkan Mahkamah menentukan merit perkara  tersebut.Perbezaan di antara semakan dan rayuan tidak bertahan lagi  (lihat perenggan 15 ) R. Rama Chandran v Industrial Court of Malaysia & Anor [1997] 1 MLJ 145 diikut.

No comments:

Post a Comment