Monday, October 25, 2010

Abdul Aziz Bin Mohd Alias

Suatu deklarasi bahawa pembungan kerja plaintif daripada Polis Di Raja Malaysia oleh defendan pertama melalui surat bertarikh 25.4.1997 yang diterima oleh plaintif pada 30.4.1997 adalah batal
dan tidak sah, tidak berakibat atau berefek dan plaintif masih seorang ahli Polis Di Raja Malaysia dengan pangkat Cif Inspektor;

No comments:

Post a Comment